Disclaimer

Disclaimer


Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie die deze website op alle onderdelen bevat zijn eigendom van H-blok & Toys of zijn opgenomen met toestemming van de desbetreffende eigenaar. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van H-blok & Toys. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. De op deze website getoonde informatie wordt door H-blok & Toys met constante zorg en aandacht te goeder trouw samengesteld. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. H-blok & Toys behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.