Privacyverklaring

Privacyverklaring
Via de website www.hblok.nl van H-Blok & Toys, worden privacygevoelige gegevens verwerkt. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de geldende privacywet- en regelgeving stellen. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden;
 • jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 april 2020.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens worden door ons via verschillende kanalen verzameld. Zo kun je je bijvoorbeeld via onze website aanmelden voor onze nieuwsbrief of kun je jouw huishoudtip delen onder de volgers op de Facebookpagina van H-Blok & Toys en op de huishoudtips-pagina van de website. De prijswinnaar wordt maandelijks bekend gemaakt met voor- en achternaam op de Facebookpagina, website en nieuwsbrief van H-Blok & Toys en kunnen een vermelding in de H-Blok & Toys-folder krijgen met eventueel een foto van de prijswinnaar.  Ook bij het surfen op onze website op verschillende apparaten zoals een computer, smartphone, of een tablet, worden er persoonsgegevens van jou verzameld.

Verder is het mogelijk dat je ons benadert met vragen en/of klachten of reparatie en/of garantieverzoeken per post of e-mail. Wij zullen in dat geval contact met jou opnemen om de vraag, klacht of het verzoek te behandelen. Tot slot is het mogelijk dat wij gegevens van jou verzamelen middels prijsvragen, en andereacties waar je aan deelgenomen hebt.

Daarnaast kunnen er ook nog gegevens verzameld worden via social media kanalen (zoals Facebook, Youtube), bijvoorbeeld wanneer jij contact met ons opneemt om vragen te stellen of wanneer jij jouw huishoudtip deelt op de Facebookpagina van H-Blok & Toys. Wij gebruiken in dat geval alleen jouw accountnaam zodat wij op jouw bericht kunnen reageren of jou als winnaar bekend maken.

Soms maken we gebruik van een andere partij voor het uitvoeren van reparaties aan producten die je bij ons hebt gekocht. Die partij kan daarvoor jouw gegevens gebruiken.

Categorie van persoonsgegevens
Wanneer je gebruikmaakt van onze website, kunnen wij de volgende gegevens van jou verwerken (mede-afhankelijk van de gegevens die je zelf invult door bijvoorbeeld inschrijving op de nieuwsbrief, deel te nemen aan prijsvragen of door het delen van een huishoudtip:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum / Leeftijd
 • Woonplaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Betaalgegevens
 • Adresgegevens

Daarnaast kunnen wij bij jouw toegang tot, bezoek op en gebruik van onze website, de volgende (persoons)gegevens van jou verkrijgen:

 • Technische gegevens van de apparatuur die jij gebruikt (bijvoorbeeld van jouw smartphone/laptop/tablet), zoals IP-adres, MAC-adres en de gebruikte software
 • Je surfgedrag op de website, waaronder muis- en klikgedrag, de duur en tijd van jouw bezoek op onze website, voorkeursinstellingen en internet- en gebruiksgeschiedenis.
 • Gebruikersaccount op social media platformen, zoals Facebook en Youtube

Wij kunnen verder locatiegegevens van jou verzamelen. Voordat wij jouw locatiegegevens kunnen verkrijgen, vragen wij hiervoor expliciet jouw toestemming.  Tevens kunnen deze (locatie) gegevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. Wij hebben hier geen invloed op. Wij raden jou aan de relevante privacy verklaringen te lezen van de deze aanbieders.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post;
 • om jouw gegevens te verwerken bij deelname aan prijsvragen en/of andere acties, zodat we je kunnen bereiken wanneer je iets gewonnen hebt en onze dienstverlening te kunnen verbeteren;
 • Om de deelname aan de huishoudtip actie te registreren en/of te bevestigen, om te bepalen of wordt voldaan aan de promotievoorwaarden en om de eventueel toegekende prijzen en voordelen aan jou toe te sturen
 • om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media, e-mail of per post;
 • om (op individueel niveau) onze website en onze dienstverlening te verbeteren. Dit doen wij op basis van: jouw voorkeuren, en het gebruik van onze website door bezoekers.
 • Om gebruik te maken van de functionaliteiten en diensten op de website en een soepele gebruikerservaring te creëren
 • Om het mogelijk te maken om inhoud van onze website te delen via social media;
 • Om het mogelijk te maken te reageren op onze website
 • Om gebruik te kunnen maken van web statistieken zoals conversies, om zo de website verder te ontwikkelen, te verbeteren en zo nog beter op jou als bezoeker af te stemmen. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor je te maken. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen.

Cookies
Op onze website maken wij gebruiken van cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat wordt opgeslagen op je computer.

Zie onze cookieverklaring voor meer informatie over ons gebruik van cookies.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Bewaartermijnen
Indien je deelneemt aan onze huishoudtip actie, bewaren wij de inschrijvingen en informatie over jouw deelname na afloop van de actie om prijzen uit te delen en vragen over de actie te kunnen beantwoorden. Jouw inzending blijft voor onbepaalde tijd op de website staan, met vermelding van naam en woonplaats. Er is geen mailadres zichtbaar en er kan via de website geen contact gelegd worden met jou.

Wij kunnen, indien jij hiervoor toestemming hebt gegeven, per e-mail een nieuwsbrief toesturen. Wij bewaren jouw gegevens tot het moment van jouw uitschrijving. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen mocht je geen interesse meer hebben in onze nieuwsbrief.

Als je contact met ons opneemt via [email protected] of middels ons postadres, dan worden de gegevens die jij ons toestuurt bewaard gedurende de periode dit naar de aard of de inhoud van het jouw verzoek nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Zie onze cookieverklaring voor de bewaartermijnen van de persoonsgegevens die wij van jou verwerken door het plaatsen van cookies met betrekking tot toegang tot, bezoek op en gebruik van onze website.

Verstrekking aan derden
De door jou verstrekte gegevens worden enkel aan derde partijen doorgegeven, indien dit noodzakelijk is voor de door jou aangevraagde diensten.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien jij hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links of social media buttons met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, om er zeker van te zijn dat ze goed met jouw gegevens omgaan.

Beveiliging van jouw gegevens
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of wijzigen te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. Wanneer wij jouw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

Minderjarigen
Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Jouw rechten als betrokkene
Voor vragen over ons privacy beleid kun je altijd contact met ons opnemen door ons te mailen via [email protected]. Een brief schrijven mag natuurlijk ook.

Daarnaast kun je ons een verzoek toesturen om jouw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kun je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met jouw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van jouw persoonsgegevens wil laten beperken. Indien jouw gegevens niet kloppen, kun je ons vragen om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én jouw pasfoto af te schermen. Voor meer informative over het veilig versturen van een kopie  van een identiteitsbewijs verwijzen wij jou graag naar de website van de Rijksoverheid.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Als je vragen hebt over jouw privacy en/of deze privacyverklaring, dan kun je contact met ons opnemen door te mailen naar [email protected]. Een brief sturen mag ook:

H-blok & Toys, Oostvoorstraat 29, 4671 CA Dinteloord